Eastern Church Music Resources
Ресурсы восточного церковного пения • Idän kirkon musiikkiresursseja
 


Pyhän isämme Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarna

Ken teistä pelkää ja rakastaa Jumalaa, hän nauttikoon tästä ihanasta, tästä kirkkaasta juhlasta. Ken on toimellinen palvelija, hän tulkoon iloiten Herransa iloon. Ken on paastolla itseänsä väsyttänyt, hän saakoon nyt denarinsa. Ken on aivan ensimmäisestä hetkestä työtä tehnyt; ottakoon tänään ansaitun palkkansa. Jos joku on kolmannella hetkellä työhön tullut, viettäköön hänkin, kiittäen, juhlaa. Jos joku on kuudennella hetkellä työhön saapunut, älköön hänkään yhtään epäilkö, sillä ei hänkään palkatta jää. Jos joku on yhdeksänteenkin hetkeen myöhästynyt, lähestyköön hänkin, mitään epäröimättä. Jos joku on vasta yhdennellätoista hetkellä ehtinyt, älköön hänkään myöhästymistään peljätkö. Sillä jalomielinen on Herra: Hän ottaa luokseen yhtä hyvin viimeisenkin kuin ensimmäisen; Hän lohduttaa yhdennellätoista hetkellä tullutta samoin kuin sitäkin, joka on ensimmäisestä hetkestä työtä tehnyt; viimeistä Hän armahtaa ja ensimmäisenkin mielen hyvittää; toiselle antaa ja kolmannellekin lahjoittaa; Hän ottaa vastaan työt ja työnhaluakin rakkaudella kohtelee. Hän antaa arvon toimitukselle, ja aikomuksenkin hyväksyy. Tulkaa siis te kaikki teidän Herranne iloon: ensimmäiset sekä toiset, ottakaa vastaan palkinto. Rikkaat ja köyhät nyt yhdessä riemuitkaa. Itsensäkieltävät sekä kevytmieliset, kunnioittakaa tätä päivää. Te, jotka olette paastonneet, yhtähyvin kuin te, jotka ette ole paastonneet, iloitkaa tänä päivänä! Pöytä on ruokia täynnä, nauttikaa siitä kaikki. Se syötetty vasikka on valmistettu; älköön yksikään nälkäisenä lähtekö pois. Kaikki nauttikaa näissä uskon pidoissa. Kaikki tulkaa tästä hyvyyden rikkaudesta osallisiksi. Älköön kukaan parkuko synnintekojansa, sillä anteeksiantamus on haudasta ylösnoussut. Älköön kukaan peljätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan kuolema on meidät kuolemasta vapahtanut. Kuoleman on kukistanut Se, joka oli kuoleman omana ollut. Helvetin on ryöstänyt Se, joka oli mennyt alas helvettiin. Katkeraksi teki Hän nautinnon sille, joka oli hänen ruumistansa maistanut. Ja tämän ennakolta aavistaen Jesaias huusi: ”Helvetin mieli”, sanoi hän, ”tuli katkeraksi, kun se näki Sinut alhaalla”. – Niin, se tuli katkeraksi, sillä se jäi tyhjille; tuli katkeraksi, sillä se oli pettynyt; tuli katkeraksi, sillä se kuoletettiin; tuli katkeraksi, sillä se kukistettiin; tuli katkeraksi, sillä se sidottiin. Se otti vastaan ruumiin, mutta kohtasi Jumalan; otti vastaan maan, mutta tapasi taivaan; otti vastaan näkyväisen, mutta kompastui näkymättömään. Kuolema, missä on otasi? Tuonela, missä on voittosi? (1. Kor. 15:55). Kristus nousi ylös, niin sinä olet alas heitetty; Kristus nousi ylös, niin pahat henget lankesivat; Kristus nousi ylös, niin enkelit iloitsevat; Kristus nousi ylös, niin elämä vallitsee; Kristus nousi ylös, niin ei yhtään kuollutta ole enää haudassa. Sillä Kristus noustuansa ylös kuolleista, tuli esikoiseksi kuoloon nukkuneista (1. Kor. 15:20). – Hänelle olkoon kunnia ja voima iankaikkisesti! Amen.


© 2006 by Jopi Harri. Main pageBack