Eastern Church Music Resources
Ресурсы восточного церковного пения • Idän kirkon musiikkiresursseja
 


Conditions and Terms of Use

The material on this site is provided "as is" without warranty of any kind, including, but not limited to, the implied warranties of fitness for any particular purpose, or non-infringement. The authors assume no responsibility for errors or omissions in the content of this site or other documents which are referenced by or linked to. By using the provided material you agree to hold its authors and copyright owners harmless for any such errors.

The material is either in public domain or provided with consent of respective copyright owners. However, if it appears that this would not be the case for some part of the material, such material will be removed without delay upon authoritative request.

The material is distributed for free, and it can be further copied and linked to for free and without express permission. It can be used to any purpose on the terms that are in accordance with the current copyright laws and other relevant and effective legislation of the place of use, including, but not limited to, study, research, and musical performance in divine services and other occasions.


Käyttöehdot

Tämän sivuston sisältämä aineisto on yleisön saatavilla ilman implisiittisiä takeita aineiston soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja lainmukaisuudesta. Sivuston ylläpitäjät ja aineiston oikeudenomistajat eivät ole oikeudellisessa vastuussa sivuston sisältämän ja sivustolta linkitetyn aineiston mahdollisista virheistä ja puutteista. Aineistoa käyttämällä aineiston käyttäjä sitoutuu hyväksymään tässä esitetyt käyttöehdot.

Sivustolla julkaistu aineisto on joko tekijänoikeusvapaata tai julkaistaan oikeudenomistajiensa suostumuksella. Mikäli ilmenee, että jokin osa aineistosta on erehdyksessä julkaistu vastoin oikeudenomistajansa tahtoa, kyseinen aineisto poistetaan viipymättä oikeudenomistajan tätä pyytäessä.

Sivustolla oleva aineisto tarjotaan yleisön saataville vastikkeettomasti. Aineistoa voidaan kopioida ja siihen voidaan linkittää vastikkeettomasti ja ilman sivuston ylläpitäjien ja aineiston oikeudenomistajien yksilöityä suostumusta. Aineistoa on sallittua käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, kuten opiskeluun, tutkimustyöhön sekä yksityiseen ja julkiseen esittämiseen jumalanpalveluksissa ja muissa yhteyksissä, sillä ehdolla, että käyttäminen tapahtuu käyttöpaikalla voimassaolevan tekijänoikeuslainsäädännön ja aineiston käyttöön vaikuttavan muun lainsäädännön mukaisesti.


© 2006–2009 by Jopi Harri. Main pageBack