Eastern Church Music Resources
Ресурсы восточного церковного пения • Idän kirkon musiikkiresursseja
 


Miscellaneous writings and other materials of interest
Разнообразные письменные материалы
Erilaisia kirjallisia aineistoja

PDF
Pyhän isämme Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarna (klassinen käännös)
The Paschal Sermon of St. John Chrysostom (the classic Finnish translation)
 
PDF
NEW
Täydennetyt jumalanpalvelustekstit pyhittäjäisiemme Karjalan valistajien yhteisenä juhlana (31.10. olevana tai sitä seuraavana lauantaina)
Enhanced Liturgical Texts for the Feast of the Enlighteners of Karelia (on the Saturday falling on or after 31 October)
Добавленный богослужебный текст собора Карельских святых
2021
PDF
NEW
Lyhyt yhteenveto ilmestyspäivän jumalanpalveluksista
A Synopsis of the Divine Services of Annunciaton
Краткий обзор о богослужениях благовещения
2021
Jopi Harri
PDF
NEW
Tropareista ja kontakeista (korjattu)
On Troparia and Kontakia (revised)
O тропарях и кондаках (обновлен)
2020/21
Jopi Harri
PDF

Oodien veisaaminen aamupalveluksessa sunnuntaisin ja juhlina
Biblical Canticles in Orthros on Sundays and Feasts
Песни священного писания в воскресных и праздничных утрениях

2018
Jopi Harri
PDF
Milloin ei veisata temppelin veisuja liturgiassa saaton jälkeen
When not to chant the hymns of the temple commemoration in Divine Liturgy after the small entrance
О еже когда не глаголати песнопения храма в литургии по входе
2017
Jopi Harri
PDF
Jumalanpalvelustekstit pyhälle marttyyrikeisarinna Aleksandralle (23.4.)
Service texts in Finnish to Holy Martyr Alexandra the Empress (23 April)
Богослужебный текст на финском языке святой мученицы царицы Александры (23 апреля)
2017
PDF

Rukouskanoni kaikkein pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle, 8. säv. (troparit kirjoittanut hurskain keisari Theodoros I Laskaris)
Supplicatory Canon to the Most Holy Theotokos, Tone 8 (troparia composed by Emperor Theodore I Laskaris)
Канон молебный ко пресвятыя Богородицы изрядный «Скорбных наведения» 8-го гласа

13th c. / 2017
PDF
Ortodoksinen kirkkomusiikki Suomessa säveltäjän kannalta (esitelmä Kirkkomusiikin säveltäjät r.y:n seminaarissa 11.11.2004)
Orthodox church music in Finland from composer's viewpoint (in Finnish)
2004
Jopi Harri
PDF
Suomennos Sabbaan typikonin luvuista 1–6
Finnish translation of the Chapters 1–6 of the Typicon of St. Sabas
2005/15
by Jopi Harri
PDF
Suomennos Sabbaan typikonista 25. joulukuuta
Finnish translation of the Typicon of St. Sabas on 25 December
2005/10
by Jopi Harri
PDF

Kirkkoslaavin ortografiasta, translitteroinnista ja ääntämisestä laulajille
On the orthography, translitteration and pronunciation of Church Slavonic, for singers (in Finnish)

2007/09
Jopi Harri
PDF
Suomalaisen sunnuntaivigilian suuri ehtoopalvelus Sabbaan typikonin toimitusohjeisiin verrattuna
The Great Vespers of the All-Night Vigil in the Finnish practice in relation to the rubrics of the Typicon of St. Sabas (in Finnish)
2008
Jopi Harri
PDF

Pietarin hovikapellan sävelmistö ja itäslaavilainen kirkkolaulutraditio. Lectio praecursoria 28.1.2012
St. Petersburg Court Chant and the Tradition of Eastern Slavic Church Singing. Lectio praecursoria on 28 January 2012 (in Finnish)

2012
Jopi Harri
PDF
Suomen ortodoksisen kirkon vakiintuneen sävelmärepertuaarin tausta
The background of the established chant repertory of the Orthodox Church of Finland (in Finnish)
2011/13
Jopi Harri
PDF
Jopi Harri: Other writings (link to academia.edu) / Muita kirjoituksia (linkki academia.eduun) 2001–
PDF
UCS8 keyboard layout (software) for 32-bit and now also for 64-bit Microsoft Windows operating systems (NT 4.0, 2000, XP, XP x64, Server 2003, Vista, 7, Server 2008, 8, Server 2012, 8.1), for viable typing of Church Slavonic texts with UCS8-encoded fonts (such as Irmologion UCS, Triodion UCS and so on). The layout is phonetic and based on Latin keyboards. Includes documentation in English. 2006/15
Jopi Harri

 


© 2006–2021 by Jopi Harri. Main pageBack