Eastern Church Music Resources
Ресурсы восточного церковного пения • Idän kirkon musiikkiresursseja
 


Materials related to Orthodox church singing: sheet music, research articles, books.
Mатериалы, связанные с православным церковным пением: ноты, статьи, книги.
Ortodoksisen kirkkomusiikin lähdeaineistoja: nuotteja, artikkeleita, kirjoja.

Collected by / Составил / Kerännyt Jopi Harri.

Chant books

Scanned/photographed church music publications.
Сканированные церковно-певческие издания.
Skannattuja/valokuvattuja kirkkomusiikkijulkaisuja.

Transcriptions Transcribed chant materials.
Транскрибированные певческие материалы.
Transkriptioita.
Books and articles

Scanned/photographed books and articles on church music and related matters.
Сканированные книги и статьи по церковной музыке и связанным предметам.
Skannattuja/valokuvattuja kirjoja ja artikkeleita kirkkomusiikista ja siihen liittyvistä aiheista.

Writings and other materials Miscellaneous writings and other materials of interest.
Разнообразные письменные материалы.
Erilaisia kirjallisia aineistoja.
Pentekostarion Pentekostarion-käsikirjoitus (suomenkielinen sivu)
Psalttari Ortodoksinen liturginen psalttari -käsikirjoitus (suomenkielinen sivu)

Church music
in Finnish

Liturgical compositions and chant settings in Finnish.
Церковно-певческие сочинения и переложения на финском языке.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia suomeksi.

Kirkkomusiikkia
suomeksi
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia suomeksi (suomenkielinen sivu)
Kirkkomusiikkia
Valamon kliirossille
Kirkkomusiikkinuotinnoksia Valamon luostarin kliirossia varten (suomenkielinen sivu)

Church music
in Slavonic

Liturgical compositions and chant settings in Church Slavonic.
Церковно-певческие сочинения и переложения на церковно-славянском языке.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia kirkkoslaaviksi.

Church music
in English

Liturgical compositions and chant settings in English.
Церковно-певческие сочинения и переложения на английском языке.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia englanniksi.

Church music
in other languages

Liturgical compositions and chant settings in other languages.
Церковно-певческие сочинения и переложения на других языках.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia muilla kielillä.

Non-liturgical music Non-liturgical (spiritual and secular) musical works in various languages.
Внебогослужебные музыкальные сочинения на разных языках.
Ei-liturgisia sävellyksiä ja sovituksia eri kielillä.
Disclaimer

Conditions and terms of use.
Условия использования (по-английски и по-фински).
Käyttöehdot.

Contact:

News

October 29, 2021: Enhanced Liturgical Texts for the Feast of the Enlighteners of Karelia (in Finnish).
October 18, 2021:
The Lord's Prayer by Harri, in Finnish, versions for mixed and male choirs.
October 1, 2021:
Ortodoksinen liturginen psalttari suomeksi. [Liturgical Psalter in Finnish.] See Psalttari.
June 21, 2021: Exapostilaria for the Nativity of the Forerunner, Ss. Sergius and Herman of Valaam, Holy Apostles Peter and Paul, and Transfiguration (Greek Chant, versions for mixed and male choirs, in Finnish).
June 8, 2021:
Cherubic Hymn by Malashkin (arr. for three-part male choir, in Finnish).
May 14, 2021:
Troparion of Ascension (Greek Chant, versions for mixed and male choirs, in Finnish), Suvivirsi ortodoksisittain [Now the Time of Blossoming Arrives – Hymn 571 of the Finnish Lutheran Hymnal, harmonized in an Orthodox fashion, in Finnish].
March 24, 2021:
A Synopsis of the Divine Services of Annunciaton (in Finnish, see Writings).
March 22, 2021:
Full manuscript Pentecostarion in Finnish. Pentekostarion-käsikirjoitus suomeksi.
February 19, 2021:
Valamon luostarin kliirossilla teksteistä laulettaessa käytetyt oktoehossävelmät [The Octoechos Chants Used on the Valaam Kliros When Sung from Text]. See Music for the Valaam kliros.
February 17, 2021:
Scanned chant book Hautaustoimitus neliäänisesti (1913) [Funeral in Four Parts, in Finnish].
February 15, 2021:
Now the Powers of Heaven (Valaam chants Nos. 1 and 2, in Finnish); O Taste and See (Valaam chants Nos. 1 and 2, in Finnish).
February 12, 2021:
Cherubic Hymn (Romanian chant, tone 8, in Finnish).
January 29, 2021:
By the Rivers of Babylon (Valaam Chant, in Finnish).

Archived News


© 2006–2021 by Jopi Harri. This service is provided by courtesy of Trivore Corp. Main pageBack