Eastern Church Music Resources
Ресурсы восточного церковного пения • Idän kirkon musiikkiresursseja
 


Materials related to Orthodox church singing: sheet music, research articles, books.
Mатериалы, связанные с православным церковным пением: ноты, статьи, книги.
Ortodoksisen kirkkomusiikin lähdeaineistoja: nuotteja, artikkeleita, kirjoja.

Collected by / Составил / Kerännyt Jopi Harri.

Chant books

Scanned/photographed church music publications.
Сканированные церковно-певческие издания.
Skannattuja/valokuvattuja kirkkomusiikkijulkaisuja.

Transcriptions Transcribed chant materials.
Транскрибированные певческие материалы.
Transkriptioita.
Books and articles

Scanned/photographed books and articles on church music and related matters.
Сканированные книги и статьи по церковной музыке и связанным предметам.
Skannattuja/valokuvattuja kirjoja ja artikkeleita kirkkomusiikista ja siihen liittyvistä aiheista.

Writings and other materials Miscellaneous writings and other materials of interest.
Разнообразные письменные материалы.
Erilaisia kirjallisia aineistoja.

Church music
in Finnish

Liturgical compositions and chant settings in Finnish.
Церковно-певческие сочинения и переложения на финском языке.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia suomeksi.

Kirkkomusiikkia
suomeksi
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia suomeksi (suomenkielinen sivu)
Kirkkomusiikkia
Valamon kliirossille
Kirkkomusiikkinuotinnoksia Valamon luostarin kliirossia varten (suomenkielinen sivu)

Church music
in Slavonic

Liturgical compositions and chant settings in Church Slavonic.
Церковно-певческие сочинения и переложения на церковно-славянском языке.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia kirkkoslaaviksi.

Church music
in English

Liturgical compositions and chant settings in English.
Церковно-певческие сочинения и переложения на английском языке.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia englanniksi.

Church music
in other languages

Liturgical compositions and chant settings in other languages.
Церковно-певческие сочинения и переложения на других языках.
Kirkkomusiikkisävellyksiä ja -sovituksia muilla kielillä.

Non-liturgical music Non-liturgical (spiritual and secular) musical works in various languages.
Внебогослужебные музыкальные сочинения на разных языках.
Ei-liturgisia sävellyksiä ja sovituksia eri kielillä.
Disclaimer

Conditions and terms of use.
Условия использования (по-английски и по-фински).
Käyttöehdot.

Contact:

News

February 19, 2021: Valamon luostarin kliirossilla teksteistä laulettaessa käytetyt oktoehossävelmät [The Octoechos Chants Used on the Valaam Kliros When Sung from Text]. See Music for the Valaam kliros.
February 17, 2021:
Scanned chant book Hautaustoimitus neliäänisesti (1913) [Funeral in Four Parts, in Finnish].
February 15, 2021:
Now the Powers of Heaven (Valaam chants Nos. 1 and 2, in Finnish); O Taste and See (Valaam chants Nos. 1 and 2, in Finnish).
February 12, 2021:
Cherubic Hymn (Romanian chant, tone 8, in Finnish).
January 29, 2021:
By the Rivers of Babylon (Valaam Chant, in Finnish).
December 9, 2020:
The Beatitudes by Harri (versions for mixed and male choirs, in Slavonic). The Beginning of the Divine Liturgy (Valaam Chant, for mixed choir, in Finnish), for the latter, see Music for the Valaam kliros.
December 3, 2020:
The Beatitudes by Harri (versions for mixed and male choirs, in Finnish).
November 29, 2020:
Heirmoi of the First Kanon of Nativity (Common Chant, for male choir or any choir, in Finnish). See Music for the Valaam kliros.
November 5, 2020:
Only-Begotten Son (Valaam ferial chant, in Finnish, provided within a second version of Valaam Ferial Antiphons); Hymns of Thanksgiving (Bulgarian Chant version modelled by Jopi Harri, in Finnish). See Music for the Valaam kliros.
November 1, 2020:
The Lord's Prayer by Mozart (for mixed and male choirs, in Finnish).
October 4, 2020:
Praise the Lord, O Jerusalem by Harri (Lauda, Jerusalem, choral concerto to Psalm 147, for mixed and male choirs, in Finnish).
September 22, 2020:
Treatise On Troparia and Kondakia, Cherubic Hymn "Sergievskaya" (in Finnish).
September 7, 2020:
Ferial Antiphons (Common and Valaam Chants, in Finnish). See Music for the Valaam kliros.

Archived News


© 2006–2021 by Jopi Harri. This service is provided by courtesy of Trivore Corp. Main pageBack